Orkestern

Helsinki Metropolitan Orchestra grundades sommaren 2017 då pianisten Alina Sorjonen och dirigenten Sasha Mäkilä samlade sina musikervänner för att spela tillsammans i ett somrigt Helsingfors. Konserten i Tempelplatsens kyrka var en stor framgång, sett till både publikmängd och stämning. Efter konserten dröjde det inte länge innan orkestermusikerna bestämde sig för att fortsätta spela tillsammans.

HMO är en orkestergemenskap på gräsrotsnivå som erbjuder sina medlemmar en möjlighet att spela symfonisk musik på en hög konstnärlig nivå. HMO strävar efter att erbjuda sin publik konsertupplevelser med låg tröskel och bland annat därför besöker orkestern även orter och konsertsalar där det vanligtvis inte framförs orkestermusik.

HMO:s sammansättning återspeglar den mångfald som finns bland huvudstadsregionens musiker, där strävan efter att spela och framföra musik tillsammans är stark. HMO är en orkester där glädjen och den goda samvaron hörs och syns.

Mångsidigt konsertprogram

År 2018 uppträdde orkestern inom flera olika konstgenrer – HMO fungerade både som dirigentkursorkester och som operaorkester. Samma år påbörjade HMO sin traditionella sommarkonsertserie och gjorde sin första utlandsturné till Kina. 

Under år 2019 utvidgades verksamheten ytterligare, bl.a. då orkestern uppträdde på Emma Galan och framförde den finska operarariteten Kung Karls jakt av Fredrik Pacius. Säsongen kulminerade i Felix Mendelssohns Elias-oratorium tillsammans med kören Suomen Laulu.

Exeptionellt koncept

Orkesterns konstnärliga ledare Sasha Mäkilä säger följande om orkestern:

”HMO är som sammansättning unik, då både amatörer, studerande och professionella samlas för att spela tillsammans och då åldersspannet bland musikerna är stort.  En annan unik aspekt är att alla musiker ses som jämnbördiga oberoende av sin bakgrund. Då orkestern är ny har tröskeln att delta varit låg, och många har i HMO hittat något som de inte tidigare upplevt i sin karriär som musiker eller i sin musikhobby.”

HMO vill vara en betydande aktör i huvudstadsregionens kulturliv. Orkestern fyller en springa mellan amatör- och professionella orkestrar. HMO samarbetar med läroinrättningar och uppfyller en viktig roll genom att erbjuda unga musikstuderande möjligheten att uppleva hur det är att spela i en stor symfoniorkester. HMO:s verksamhet grundar sig på frivillighet och jämlikhet; man kan delta i orkestern vare sig man är en gymnasie-elev, pensionär, musikstuderande, amatör eller professionell musiker.

Sasha6_1x1_SquareIG

Sasha Mäkilä,
konstnärlig ledare

Dirigent Sasha Mäkilä fungerar som konstnärlig ledare för orkestern.

Kara Koskinen,
intendent

Alina Sorjonen,
biträdande intendent

Helsinki Metropolitan
Orchestra rf

Föreningen Helsinki Metropolitan Orchestra rf organiserar orkesterns konserter, övningar och resor. Föreningens syfte är att utveckla och upprätthålla orkesterns verksamhet. Kontakta styrelsen för mera information.

Föreningens styrelse 2023
  • Sofia Kangas, ordförande
  • Leena Jämsén, viceordförande
  • Jyrki Messo, sekreterare
  • Csilla Firon
  • Laura Iivonen-Mellais
  • Mika Turunen
  • Antti Elomaa, suppleant