Helsinki Metropolitan Orchestra ry
Pressmeddelande
För omedelbar publicering
27.3.2024 kl. 7.50


Helsinki Metropolitan Orchestra framför Moses Pergaments bortglömda pianokonsert

Helsinki Metropolitan Orchestras vårkonserter kommer sannolikt vara de första offentliga framförandena i Finland av Moses Pergaments pianokonsert, komponerad år 1952. Konserterna äger rum den 11 april i Nya paviljongen i Grankulla och fredagen den 12 april i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors.

Utöver pianokonserten framför Helsinki Metropolitan Orchestra även musik av två tonsättare som var i nära kontakt med Pergament: programmet inkluderar Hugo Alfvéns “Vallflickans dans” ur balett-pantomimen Bergakungen samt Jean Sibelius tredje symfoni. Konserterna leds av orkesterns konstnärliga ledare Sasha Mäkilä och solist är pianisten Martin Malmgren.

Konserterna är en del av en större serie konserter och inspelningar som har till syfte att uppmärksamma Moses Pergaments unika men tämligen bortglömda musik. Helsinki Metropolitan Orchestra, Mäkilä och Malmgren gjorde år 2021 en världspremiärinspelning av Pergaments pianokonsert som kommer att släppas på skiva senare i år. Utöver pianokonserten kommer skivan att innehålla verk för solopiano och kammarmusik samt ensembleverk – veterligen är samtliga verk på skivan världspremiärinspelningar.

Konsert- och inspelningsprojektet har fått understöd av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse och William Thurings stiftelse, och av en crowdfundingkampanj. Konserterna genomförs i samarbete med Grankullas kulturtjänster och Agora musikkollektiv.

En finlandsfödd tonsättare som hamnat i skymundan

Moses Pergament (1893-1977) var en finskfödd tonsättare som, trots sin betydande musikaliska produktion, nästan helt har glömts bort i det finska musiklivet.

I Pergaments familj fanns många kulturpersonligheter såsom dirigenten Simon Parmet, pianisten och tonsättaren Erna Tauro samt psykoanalytikern Benjamin Rubinstein. Pergament absorberade modernistiska influenser under resor och studier i S:t Petersburg, Berlin, Paris och på andra håll. Han var en kosmopolit vars unika musikaliska värld är svår att kategorisera, med inslag av senromantik, modernism, folkmusik, judisk musik och många andra stilar.

Som vuxen bodde Pergament i Sverige, där han mötte motstånd på grund av sin bakgrund som utlandsfödd jude. Först år 1945, efter tre decenniers verksamhet i Sverige, valdes Pergament in som medlem i Föreningen Svenska Tonsättare, och blev därmed föreningens första judiska medlem. Trots att Pergament lämnade Finland i tidig ålder behöll han nära band till sitt hemland. I sin verksamhet som musikkritiker skrev han flitigt om det finska musiklivet, och efter vinterkrigets utbrott organiserade han en stor välgörenhetskonsert i Stockholms konserthus till förmån för Finlandshjälpen.

”Moses Pergament komponerade synnerligen originell och stilistiskt varierad musik, och hade föga intresse av att placeras i ett eller annat fack som tonsättare”, säger pianisten Martin Malmgren. ”Hans musik förtjänar att återupptäckas av allmänheten, i synnerhet i hans födelseland, där den negligerats genom årtiondena.”

Martin Malmgren har de senaste åren studerat Moses Pergaments liv och musik i detalj och kommer inför konserterna att berätta mer om tonsättaren och pianokonserten den 9 april kl 17:00 i Arkadia International Bookshop (Nervanderinkatu 11).

Om de medverkande

Helsinki Metropolitan Orchestra (HMO) är en symfoniorkester baserad i huvudstadsregionen beståendes av en bred och mångsidig grupp musiker. Orkestern grundades 2017 och har under sina verksamhetsår bland annat framfört stora kyrkomusikaliska verk, fungerat som operaorkester och gjort en omfattande turné i Kina. I orkesterns repertoar kombineras den finska symfoniska litteraturens mästerverk, de populäraste solokonserterna och sällan hörd musik på ett fördomsfritt sätt.

Sasha Mäkilä är känd som en mångsidig dirigent vars repertoar sträcker sig från barock till den senaste musiken, och därtill opera och balett. Han har dirigerat orkestrar över fyra kontinenter, med fokus på Asien och Östeuropa. Mäkilä har arbetat med de flesta orkestrarna i Finland och har även framträtt vid Finlands nationalopera och Nyslotts operafestival. För närvarande är han konstnärlig ledare för Helsinki Metropolitan Orchestra och gästforskare vid Konstuniversitetets Forskningsinstitut.

Pianisten Martin Malmgren har gjort sig känd som en mångsidig musiker, lika hemma som solist, kammarmusiker och liedpianist. Med en ovanligt bred repertoar som innehåller verk från den tidiga barocken till vår tids musik överraskar han gärna sin publik med verk och tonsättare som blivit orättvist förbisedda. Hans konsertprogram innehåller ofta noga genomtänkta helheter som söker efter kopplingar mellan olika stilar och tidsperioder. Genom det nyligen grundade musikkollektivet Agora har Malmgren initierat projekt med fokus på mindre kända eller på annat sätt orättvist försummade verk och tonsättare – för närvarande med särskilt fokus på Moses Pergaments musik.

Kontakt:
Sofia Kangas
ordförande, HMO rf
sofia.m.kangas(a)gmail.com

Länkar:
Orkesterns webbplats: https://metorchestra.fi/
Helsingfors-konsertens Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/320362733961888
Grankulla-konsertens Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/792256172760233
Facebook-evenemang för samtalet vid Arkadia International Bookshop:
https://www.facebook.com/events/945254347204189/
Mer information om tonsättaren och pianokonserten som en del av HMO:s mecenatkampanj: https://mesenaatti.me/2204/hmo-moses-pergament-levytys-ja-konserttikiertue/

Publicerad av:
Helsinki Metropolitan Orchestra rf